Vedení účetnictví - kompletní servis:


ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ  Kontrola správnosti dokladů, daňové uznatelnosti nákladů, účetní likvidace dokladů, archivace.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ  Vedení agendy DPH, daňová přiznání za jednotlivá období k dani silniční, dani z nemovitostí.

ÚŘADY A KONTROLY  Zastoupení při kontrolách na úřadech a plná odpovědnost za správnost.

REPORTING  Účetní přehledy, manažerské analýzy, sledování pohledávek a závazků.

ROZSAH SLUŽEB  Další služby - daňové poradenství, rekonstrukce účetnictví, příprava vnitropodnikových směrnic.Přehled dílčích činností: finanční účetnictví

 • - Zavedení účetnictví u nově zřizovaných firem
 • - Registrace firem na příslušných úřadech
 • - Definice účetních směrnic pro podnikatele
 • - Vedení podvojného i jednoduchého účetnictví malých a středních firem
 • - Zpracování účetních dokladů na PC včetně tiskových výstupů
 • - Převzetí účetnictví a veškerých počátečních stavů u zavedených firem
 • - Účtování o všech nákladech a výnosech, saldokonta pohledávek a závazků
 • - Vedení agendy DPH, výpočet a daňové přiznání
 • - Vedení knihy daňových dokladů
 • - Vedení knihy faktur a sledování plateb
 • - Vystavení a tisk faktur
 • - Vedení pokladny na PC podle pokladního deníku podnikatele
 • - Uzávěrka účetního období
 • - Daňové přiznání z příjmu právnických osob a fyzických osob
 • - Daňové přiznání k dani silniční a ostatním daním
 • - Povinná příloha (rozklad bilance, příslušné výkazy)
 • - Kompletní tisk předepsaných účetních výstupů (rozvaha, účetní a daňová výsledovka)
 • - Statistické výkazy, výkazy pro zdravotní pojišťovny a správy soc. zabezpečení
 • - Ekonomické analýzy, grafické výstupy


QUESTOR PRAGUE s.r.o. Outsourcing mezd / Payroll processing Services

Oborové servery | Účetní software | Oborová literatura | Ke stažení

www.questor.cz ©1995 - 2010